Πλωτές Φωλιές Πτηνών: Έχετε Ακούσει Ποτέ για τις φωλιές πτηνών που επιπλέουν;


#1

Σε αυτήν την πρόκληση, οι μαθητές διερευνούν τη ναυτική μηχανική, καθώς σχεδιάζουν μια πλωτή πλατφόρμα για λίμνες ή ποτάμια, προκειμένου να προσελκύσουν υδρόβια πτηνά να φτιάξουν εκεί τις φωλιές τους που θα τους προσφέρουν προστασία από εποχικές πλημμύρες ή άλλους κινδύνους. Οι μαθητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις επιστημονικές αρχές της ισορροπίας δυνάμεων και πιο συγκεκριμένα της άνωσης, της πυκνότητας, του βάρους και εξοικειώνονται με τη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/73?fbclid=IwAR3ciQGZDfGTfExdbeM4Szeqq6CO7XBUxuZV9qqme5FEpGlNxFOC__ue9eE