Ρομπότ που αποφεύγει εμπόδια στο χώρο.


#1

Κατασκευή και προγραμματισμός ενός ρομποτικού οχήματος που αποφεύγει τα εμπόδια!

Η φύση είναι η πηγή έμπνευσης για τον τομέα της ρομποτικής, γι’ αυτό οι μηχανικοί προσπαθούν να τη μιμηθούν σε πολλές περιπτώσεις. Σε αυτήν την πρόκληση, οι μαθητές κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ένα τρίκυκλο ρομπότ που κινείται στον χώρο αποφεύγοντας εμπόδια που παρουσιάζονται στην πορεία του. Το ρομπότ μιμείται τον τρόπο που τα ζώα, όπως οι νυχτερίδες (ή τα δελφίνια κ.λπ.), «βλέπουν» σε ένα σκοτεινό φυσικό περιβάλλον. Το ρομπότ έχει κατασκευαστεί σε ανοιχτή πλατφόρμα arduino και περιλαμβάνει τους κατάλληλους αισθητήρες απόστασης (αισθητήρες υπερήχων), για να «βλέπει» τα εμπόδια. Ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξουν τα παιδιά είναι ότι το ρομπότ «βλέπει ... ακούγοντας».


This is a companion discussion topic for the original entry at https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/76?fbclid=IwAR0ZZqmrvIDTqXwjOgwhYxJml59_2zqBV0UUN1n5bKnkiYFwVHfnUlHVTPM