Testy z fizyki


#1

Pod linkiem w tym materiale znajduje się portal zawierający zestaw testów z fizyki. Aby korzystać z portalu wymagane jest zarejestrowanie się.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/167?fbclid=IwAR24eYN-Vu09rDTabtZ16o-0LCvL0fROwgESeAAsydz89-OOXuHkwE7uTFo