Ηλιακό Ρομπότ B.E.A.M.


#1

Φτιάξε το δικό σου ρομπότ που κινείται με ηλιακή ενέργεια και ακολουθεί τον ήλιο!

Αυτή η πρόκληση εισάγει τους μαθητές στον τομέατης ηλεκτρολογίας. Με το παράδειγμα των ρομπότ που τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες, οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή των φωτοβολταϊκών. Στα ρομπότ χρησιμοποιούνται πυκνωτές για την αποθήκευση ενέργειας∙ αφού φορτιστούν οι πυκνωτές από τους συλλέκτες, δίνουν την ενέργειά τους στο φορτίο, μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού κυκλώματος. Μέσω των πειραμάτων, οι μαθητές θα καταλάβουν στην πράξη πώς λειτουργούν οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, πώς αποθηκεύουν την ενέργεια με την οποία τροφοδοτούν το φορτίο (για κατανάλωση) και φυσικά οι μαθητές θα δουν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα (ιδιαίτερα τα τελευταία δεν φαίνονται στις συμβατικές υλοποιήσεις STEM που αφορούν τα φωτοβολταϊκά). Πέρα από το ζήτημα της ενέργειας, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφήμε τα απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα και τα βασικά στοιχεία που τα αποτελούν.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/71?fbclid=IwAR1AEn9FpvvWd3fOIj5owyIl7l_07c3B36q7_uqix0Y0QhKko6dPzfpqTHI